Gdańsk

„Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obejmować będzie następujący zakres prac:

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • roboty ogólnobudowlane (budowa kubatury obiektu – przyziemie ze zjazdem do garażu, parter z częścią dziedzińca wraz z pracami wykończeniowymi),
  • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po stronie Zamawiającego,
  • wykonanie instalacji w budynku między innymi: sanitarnych, cieplnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
  • wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do garażu, miejsca postojowe), zieleń (ogród na dachu, trawniki i nasadzenia), elementy małej architektury,
  • wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania zostanie zrealizowany budynek, w którym znajdą się sala edukacyjna na około 80 osób, biblioteka przyrodnicza oraz zaplecze dla pracowników Centrum Informacji i Edukacji Przyrodniczej działającego w ramach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Wykonawcą robot budowlanych jest Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” z Torunia, ul. Chrzanowskiego 23/B

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 29.06.2018 r.


02.06.2017 r. - Po zakończeniu prac ziemnych, które polegały na wybraniu dużej ilości mas ziemi  pod planowaną część piwniczną,  pojawiły się fundamenty  ukazujące zarys przyszłej bryły budynku.

 

30.06. 2017. Zakończono prace związane z wykonaniem części piwnicznej budynku, które polegały w głównej mierze na  wykonaniu konstrukcji stalowej nad stropem piwnicy i zalaniu jej betonem. W efekcie tych prac mamy już wykonaną  część piwniczną budynku.  Obecnie trwają prace nad wykonaniem ocieplenia ścian fundamentowych.


 

28.09.2017r. Zakończony został etap prac związany ze stawianiem piwnic i parteru budynku — wyłoniła się jego pełna bryła.  Zakończono prace związane z wykonaniem części parteru budynku: rozszalowano wieńce, podciągi i tarczę żelbetową parteru.  Obecnie trwa montaż  więźby dachowej. Z początkiem października dach zostanie przygotowany pod pokrycie.  Trwają także prace przy wykonaniu muru oporowego (wjazd do garażu). Zakończono prace związane z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej.

 

26.03.2018r. Zakończono prace przy elewacji północnej i wschodniej budynku.  Trwają prace wykończeniowe przy drewnianej części  elewacji budynku — montowane są deski elewacyjne.  Roboty wewnątrz budynku związane są z montażem  wentylacji oraz przygotowaniem pod instalację pompy ciepła. Obecnie przygotowywane są  ściany  pod roboty malarskie. Rozpoczęto także prace związane z kładzeniem gresu w sali edukacyjnej. Trwają prace ziemne pod położenie sieci zewnętrznych  (elektrycznych).

 

Zakończono roboty betonowe – schody zewnętrzne przy tarasie i ewakuacyjne oraz montaż konstrukcji pergoli. Wewnątrz zakończono prace związane z montażem opraw oświetleniowych. W   łazienkach trwa biały montaż. Trwają prace wykończeniowe przy elewacji budynku kładziony jest klinkier.  Zakończono  montaż stolarki okiennej przeciwpożarowej w budynku głównym siedziby. Zamontowano pompę ciepła w budynku i wentylację. Przeprowadzono szkolenie  pracowników pod kątem obsługi urządzeń.


29.06.2018 r. - Zakończono prace przy elewacji budynku.  Położono  klinkier wokół pomieszczeń  piwnicznych i wjeździe do garaży. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku — trwa montaż armatury łazienkowej. Zamontowano drzwi we wszystkich pomieszczeniach. W obrębie posesji trwają prace brukarskie. Częściowo przygotowano teren pod wykonanie nasadzeń zieleni. Obecnie przygotowywany jest teren „patio”  do obłożenia stolarką drewnianą


 

Wszystkie prace budowlane zostały zakończone i odebrane. Obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie w dn. 26.02.2019 r.