Mierzeja Wiślana

Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń w siedzibie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej.

W ramach zadania W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca robót budowlanych realizować będzie w szczególności następujący zakres prac: 

  1. roboty rozbiórkowe okładzin podłogowych i ściennych,
  2. naprawy powłok tynkarsko-malarskich,
  3. wymiana części instalacji elektrycznych,
  4. montaż platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych oraz robót towarzyszących.

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Budowlane „NORDECO” Sp. z o.o., ul. K. Tetmajera 5, 83-400 Kościerzyna.

Kwota, za którą będzie zrealizowana inwestycja: 243.540,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy tj. 8 grudnia 2020 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2021 r.

AKTUALIZACJA DOŁĄCZONE ZDJĘCIA PO REMONCIE 13.05.2021

Grafika 1: Mierzeja Wiślana
Grafika 2: Mierzeja Wiślana
Grafika 3: Mierzeja Wiślana
Grafika 4: Mierzeja Wiślana
Grafika 5: Mierzeja Wiślana
Grafika 6: Mierzeja Wiślana
Grafika 7: Mierzeja Wiślana
Grafika 8: Mierzeja Wiślana
Grafika 9: Mierzeja Wiślana
Grafika 10: Mierzeja Wiślana
Grafika 11: Mierzeja Wiślana
Grafika 12: Mierzeja Wiślana
Grafika 13: Mierzeja Wiślana
Grafika 14: Mierzeja Wiślana
Grafika 15: Mierzeja Wiślana