Słupsk

„Przebudowa parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej »Słupia rzeka wiedzy« Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” . Adres inwestycji: Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A (dz. 174/5 obręb 6).

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca robót budowlanych realizować będzie w szczególności następujący zakres prac:

  1. roboty rozbiórkowe w obiekcie,
  2. roboty ogólnobudowlane (przebudowa kubatury obiektu, przebudowa schodów wejściowych wraz z wyposażoną w poręcze pochylnią terenową dla osób niepełnosprawnych),
  3. wykonanie instalacji w pomieszczeniach objętych przebudową w oparciu o istnieją w budynku instalację ( sanitarną, elektryczną, cieplną, wentylacyjną i teletechniczną).

Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX”  M. Zieliński Spółka Jawna, ul. Sportowa 3E, 76-200 Słupsk

Kwota, za którą zrealizowana będzie inwestycja: 1.151.438,35 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych: 03.04.2017 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 18.12.2017 r.

27 marca 2017 r. przekazany został teren i plac budowy na cele realizacji inwestycji:

W miesiącu kwietniu 2017 r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe i demontażowe. W maju 2017 r. rozpoczęto prace murarskie i instalacyjne (elektryczne i sanitarne)

30.06.2017 . Zakończyły się roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonano okablowania instalacji elektrycznej. Rozpoczęto prace posadzkowe i tynkarskie oraz montaż stolarki okiennej. Kontynuowane są prace robót sanitarnych i elektrycznych. W kolejnym okresie planuje się dalsze prace związane ze stolarką drzwiową, okienną wraz z parapetami oraz prace murarskie i wentylacyjne.

 

25.08.2017 r. Zakończyły się prace związane z montowaniem kanałów wentylacyjnych, zamontowano aluminiową stolarkę drzwiową oraz parapety wewnętrzne. W wyznaczonych pomieszczeniach wykonano sufity podwieszane i ustawiono ścianki działowe w  pomieszczeniu z akwariami. Rozpoczęto szpachlowanie okładzin z płyt kartonowo-gipsowych.

 

27.10.2017 r. Rozpoczęły się roboty wykończeniowe polegające na wykonywaniu gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, układaniu okładzin podłogowych i ściennych. Przygotowywane jest podłoże pod główne schody wejściowe wraz z pochylnią terenową dla osób niepełnosprawnych.

 

06.12.2017 r. - kontynuowane są roboty budowlane wykończeniowe polegające na malowaniu pomieszczeń, montażu zabudowy meblowej, układaniu wykładzin PCV, montażu wyposażenia elektrycznego i sanitarnego.

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej "Słupia rzeka wiedzy" Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".