Władysławowo

"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno-administracyjny we Władysławowie” wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku, obejmować będzie następujący zakres prac:

  • prace rozbiórkowe w istniejącym budynku,
  • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po stronie Zamawiającego,
  • wykonanie przyłączy do budynku między innymi: wodno-kanalizacyjnego, węzła cieplnego, elektrycznego, instalacji teletechnicznych,
  • wykonanie instalacji w budynku między innymi: sanitarnych, cieplnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
  • wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do garażu, miejsca postojowe z eko kraty), zieleń (trawniki i nasadzenia), fragment ogrodzenia, elementy małej architektury (lampy stojące do 120 cm).

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm:

  • Alfred Krupiński Zakład Budowlany „RAMEX”, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo
  • Robert Krupiński Zakład Budowlany RAMEX BIS” Zakład Budowlany, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo,

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 29.06.2018 r.

W dniu 20.03.2017r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe istniejącego budynku.

 

5.06.2017. Zakończyły się prace nad fundamentami i rozprowadzono podłączenia sanitarne. Obecnie trwają prace murarskie ścian parteru nowopowstałego budynku.

30.06.2017 . Zakończono wyburzenia i rozbiórki w istniejącym budynku. Wykonano fundamenty budynku i rozprowadzono podłączenia sanitarne. Wymurowane zostały ściany i wykonano strop parteru nowo powstałego obiektu. Na przełomie czerwca i lipca   prace budowlane zostały wstrzymane do września ze względu na uciążliwość prac i oddziaływanie prac na działki sąsiednie. Budowa realizowana jest w samym centrum miejscowości turystycznej co powoduje utrudnienia w transporcie materiałów. W okresie wakacyjnym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 t na teren miasta.

 

Listopad 2017 r. - Od września do listopada wymurowano ściany  pierwszego piętra, wykonano strop nad tą kondygnacją. W tym okresie wykonano także ściany poddasza, ścianki działowe w budynku oraz wykonano więźbę dachową.

 

Styczeń 2018 r. - Obecnie trawią prace związane z poszyciem dachu oraz prace elektryczne w budynku.


Maj 2018 - Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonywane są okładziny płytkami ceramicznymi, trwa montaż instalacji wewnętrznych w budynku.

Na zewnątrz budynku trwają prace elewacyjne.


Zakończono wszystkie prace budowlane w budynku. Budowa została zrealizowana w pełnym zakresie.

W dniu 30 lipca zakończono czynności odbiorowe prac.

Odbyły się odbiory oraz kontrole PPOŻ., Sanepidu oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

W dniu 29.08.2018 uzyskano DECYZJĘ  O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obecnie rozpoczynają się dostawy wyposażenia budynku między innymi mebli, sprzętów multimedialnych, AGD i innych.