Opracowanie projektu planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

 

 

 

Wideo materiał ze spotkań z interesariuszami plany ochrony KPK

Transmisja z II spotkania konsultacyjnego z interesariuszami Planu Ochrony KPK z dnia 27.09.2021