Materiały ze spotkań warsztatowych/konsultacyjnych

Informacja na temat III spotkania konsultacyjnego.  

POTPK III spotkanie konsultacyjne. Format: PDF 

TPK ekosystemy leśne. Format: PPTX 

Prezentacja Koncepcja ochrony. Format: PPT 

Informacja nt. planowanego spotkania  w sprawie II etapu konsultacji dotyczących procesu przygotowania planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Format: DOCX 

Wizja i wstępna koncepcja ochrony ekosystemów leśnych - prezentacja. Format: PPTX 

Wstęp, wizja i wstępna koncepcja ochrony ekosystemów nieleśnych wybrane zagadnienia ochrony gatunków oraz inne zagadnienia szczegółowe nie ujęte w innych prezentacjach - prezentacja. Format: PPTX 

Zaproszenie do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym. Format: DOCX 

Koncepcja ochrony TPK - ochrona krajobrazu - prezentacja. Format: PPTX 

Koncepcja ochrony TPK - zagospodarowanie przestrzenne - prezentacja. Format: PPTX 

Informacja nt. planowanego spotkania  w sprawie II etapu konsultacji dotyczących procesu przygotowania planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Format: DOCX 

Wizja i wstępna koncepcja ochrony ekosystemów leśnych - prezentacja. Format: PPTX 

Wstęp, wizja i wstępna koncepcja ochrony ekosystemów nieleśnych wybrane zagadnienia ochrony gatunków oraz inne zagadnienia szczegółowe nie ujęte w innych prezentacjach - prezentacja. Format: PPTX 

Zaproszenie do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym. Format: DOCX 

Koncepcja ochrony TPK - ochrona krajobrazu - prezentacja. Format: PPTX 

Koncepcja ochrony TPK - zagospodarowanie przestrzenne - prezentacja. Format: PPTX 

Informacja nt. planowanego spotkania  w sprawie II etapu konsultacji dotyczących procesu przygotowania planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Format: DOCX 

Wizja i wstępna koncepcja ochrony ekosystemów leśnych - prezentacja. Format: PPTX 

Wstęp, wizja i wstępna koncepcja ochrony ekosystemów nieleśnych wybrane zagadnienia ochrony gatunków oraz inne zagadnienia szczegółowe nie ujęte w innych prezentacjach - prezentacja. Format: PPTX 

Zaproszenie do udziału w drugim spotkaniu konsultacyjnym. Format: DOCX 

Koncepcja ochrony TPK - ochrona krajobrazu - prezentacja. Format: PPTX 

Koncepcja ochrony TPK - zagospodarowanie przestrzenne - prezentacja. Format: PPTX