Sprawozdania za rok 2016

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2016 roku realizuje ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej”. Koszt kwalifikowany zadania – 1 130 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 900 000,00 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie”. Koszt kwalifikowany zadania – 410 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 340 000,00 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku”. Koszt kwalifikowany zadania – 370 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 320 000,00 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie”. Koszt kwalifikowany zadania – 370 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 320 000,00 PLN.
  5. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 510 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 420 000,00 PLN.