Sprawozdania za rok 2018

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 2018 roku realizował ze środków WFOŚiGW w Gdańsku następujące zadania:

  1. „Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej”. Koszt kwalifikowany zadania – 900 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 650 000,00 PLN.
  2. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Zielonej Szkoły” w Schodnie”. Koszt kwalifikowany zadania – 410 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 340 000,00 PLN.
  3. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w Szymbarku”. Koszt kwalifikowany zadania – 370 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 300 000,00 PLN.
  4. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie”. Koszt kwalifikowany zadania – 480 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 400 000,00 PLN.
  5. „Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku”.  Koszt kwalifikowany zadania – 420 000,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 350 000,00 PLN.
  6. „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów”. Koszt kwalifikowany zadania30 126,00 PLN. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 350 000,00 PLN.