Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Pomorscy
Tradycyjne ogrody
Zamień nawłocie na malwy przy płocie
Misja Natura
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Mapy

"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo- gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno – administracyjny we Władysławowie” wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku , obejmować będzie następujący zakres prac:

 • prace rozbiórkowe w istniejącym budynku,
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po stronie Zamawiającego,
 • wykonanie przyłączy do budynku miedzy innymi: wodno-kanalizacyjnego, węzła cieplnego, elektrycznego, instalacji teletechnicznych,
 • wykonanie instalacji w budynku miedzy innymi: sanitarnych, cieplnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
 • wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do garażu, miejsca postojowe z eko kraty), zieleń (trawniki i nasadzenia), fragment ogrodzenia, elementy małej architektury (lampy stojące do 120 cm).

 

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm:

 • Alfred Krupiński Zakład Budowlany „RAMEX”, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo
 • Robert Krupiński Zakład Budowlany RAMEX BIS” Zakład Budowlany , ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo,

 

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 29.06.2018r.

W dniu 20.03.2017r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe istniejącego budynku.

 

5.06.2017 . Zakończyły się prace nad fundamentami i rozprowadzono podłączenia sanitarne. Obecnie trwają prace murarskie ścian parteru nowopowstałego budynku.

30.06.2017 . Zakończono wyburzenia i rozbiórki w istniejącym budynku. Wykonano fundamenty budynku i rozprowadzono podłączenia sanitarne. Wymurowane zostały ściany i wykonano strop parteru nowo powstałego obiektu. Na przełomie czerwca i lipca   prace budowlane zostały wstrzymane do września ze względu na uciążliwość prac i oddziaływanie prac na działki sąsiednie. Budowa realizowana jest w samym centrum miejscowości turystycznej co powoduje utrudnienia w transporcie materiałów. W okresie wakacyjnym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 t na teren miasta.

 

Listopad 2017 r. - Od września do listopada wymurowano ściany  pierwszego piętra, wykonano strop nad tą kondygnacją. W tym okresie wykonano także ściany poddasza, ścianki działowe w budynku oraz wykonano więźbę dachową.

 

Styczeń 2018 r. - Obecnie trawią prace związane z poszyciem dachu oraz prace elektryczne w budynku.


Maj 2018 - Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonywane są okładziny płytkami ceramicznymi, trwa montaż instalacji wewnętrznych w budynku.

Na zewnątrz budynku trwają prace elewacyjne.


Zakończono wszystkie prace budowlane w budynku. Budowa została zrealizowana w pełnym zakresie.

W dniu 30 lipca zakończono czynności odbiorowe prac.

Odbyły się odbiory oraz kontrole PPOŻ, Sanepidu oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

W dniu 29.08.2018 uzyskano DECYZJĘ  O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obecnie rozpoczynają się dostawy wyposażenia budynku miedzy innymi mebli, sprzętów multimedialnych, AGD i innych.