Aktualności

2010-10-21

II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi

W trakcie wędrówek żurawie zatrzymują się na zlotowiskach, tworząc skupiska liczące od kilkuset do kilkunastu tysięcy ptaków. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór.
2010-10-11

Europejskie Dni Ptaków w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

2 i 3 października w całej Europie obchodzono Europejskie Dni Ptaków. Impreza koordynowana była przez BirdLife International – międzynarodową sieć skupiającą organizacje z poszczególnych państw zajmujące się ochroną siedlisk ptaków.
2010-10-10

„Dojrzały smak przygody” – oferta letnich warsztatów dla emerytów i seniorów z Gdańska

„Dojrzały smak przygody” to cykl warsztatów dla emerytów, w tym wyjść terenowych, zachęcających do zdrowego stylu życia oraz działań na rzecz ochrony przyrody.

2010-10-08

Lokalne inicjatywy dla ochrony bioróżnorodności.

4 października 2010 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbyło sie seminarium „Bioróżnorodność rzeki Tugi”, będące podsumowaniem projektu „Bioblitz na Tudze – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki”.
2010-10-07

Europejskie Dni Ptaków 2010 w Błękitnej Szkole

Pierwszy weekend października przebiegał pod hasłem obchodów Europejskich Dni Ptaków. W piątek 1 października odbyła się akcja propagująca wiedzę o ptakach „Poznajemy Naszą Zatokę – Ptasią Zatokę”.
2010-10-07

„Dzieci z terenów popowodziowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku ”

W dniach od 06.09.2010 do 30.09.2010 gościliśmy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku dzieci z terenów popowodziowych z gminy Łubnice, z województwa świętokrzyskiego.
2010-10-05

Seminarium z okazji 20-lecia ZPK

24 września 2010 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się uroczyste seminarium z okazji 20-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
2010-10-01

Ukazał się właśnie trzeci numer (2010) kwartalnika "Gawron".

W tym numerze naszego kwartalnika zamieszczamy wiele informacji o działalności poszczególnych parków krajobrazowych na rzecz ochrony ptaków oraz edukacji ekologicznej.
2010-10-01

Targi w Lubaniu

W weekend 18–19 września 2010r. w Lubaniu koło Kościerzyny odbyła się już XIX Kaszubska Jesień Rolnicza połączona z Samorządowo - Diecezjalnymi Dożynkami Województwa Pomorskiego.
2010-09-29

116 wędrówka z „Głosem Pomorza w Plener”

W sobotę 25 września odbyła się 116 wędrówka Z „Głosem Pomorza w Plener” w najpiękniejsze przyrodniczo zakątki regionu słupskiego.
2010-09-29

Grzybobranie 2010

W poniedziałek, 27 września 2010 r., już po raz kolejny dzieci i młodzież ze szkół powiatu kościerskiego uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych „Grzybobranie”, które odbyły się w Zielonej Szkole w Schodnie.
2010-09-28

Sprzątanie Świata

W ubiegły weekend w całej Polsce przeprowadzona została międzynarodowa kampania Sprzątanie Świata pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady”.
2010-09-28

Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej – wyróżnienie dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Kilkanaście tysięcy osób poprzez udział w konkursie ,,Nietypowa lekcja różnorodności biologicznej”, ogłoszonym wiosną tego roku przez Ministerstwo Środowiska, włączyło się w obchody Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej.
2010-09-27

Gra miejska w Guriewsku

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku, pomysłodawca i realizator międzynarodowego projektu „Transgraniczna miejska ekoturystyka czynnikiem wspierającym rozwój miast ekologicznych XXI wieku”, po realizacji majowej gry miejskiej w Gdańsku we wrześniu wspierała podobne przedsięwzięcie młodzieży Guriewskiego gimnazjum w Obrębie Kaliningradzkim. 

2010-09-27

Dzieci z Ruszczy w Zielonej Szkole

W dniach 06 – 17.09 w Zielonej Szkole w Schodnie gościliśmy dzieci z terenów powodziowych. Byli to wychowankowie i opiekunowie ze szkoły Podstawowej w Ruszczach k. Połańca.
2010-09-23

Warsztaty obrączkarskie

W dniach od 6. do 10. września 2010 roku na ścieżce ornitologiczno-przyrodniczej Kokoszka odbywały się warsztaty obrączkarskie dla gimnazjalistów.