Aktualności

Pierwsze zajęcia na ścieżce dydaktycznej w Zajęczej Dolinie grafika
2023-08-29

Pierwsze zajęcia na ścieżce dydaktycznej w Zajęczej Dolinie

 

Między 14 a 24 sierpnia 2023 r. przyjęliśmy pierwszych gości na nowej ścieżce dydaktycznej w Zajęczej Dolinie. Spotkania miały na celu zaprezentowanie i zweryfikowanie scenariuszy zajęć przygotowanych na bazie ścieżki. Opracowanie scenariuszy zajęć, jak i utworzenie samej ścieżki stanowi główną część projektu „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”.

Czynna ochrona ryb litofilnych grafika
2023-08-25

Czynna ochrona ryb litofilnych

Czynnej ochrony ciąg dalszy. Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełniliśmy żwirem sztuczne tarliska dla ryb litofilnych.

„Wędrówka w leśnym świecie Entów” grafika
2023-08-18

„Wędrówka w leśnym świecie Entów”

Zapraszamy na spotkanie z pareidoliami z obiektywu Pani Danuty Kobylarz. Będzie dużo zdjęć, zagadek i tajemniczych form.

Nadmorski Piknik z Parkiem 2023– spotkania z przyrodą i kulturą Kaszub dobiegły końca grafika
2023-08-14

Nadmorski Piknik z Parkiem 2023– spotkania z przyrodą i kulturą Kaszub dobiegły końca

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy cykl letnich festynów edukacyjnych „Nadmorski Piknik z Parkiem”.

2023-08-02

Plan ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego!

Z wielką radością informujemy, iż 31.07.2023 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Uchwała wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a w części stanowiącej akt prawa miejscowego – a więc wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym – po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Plan ochrony stanowi wytyczne w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia zasady jego ochrony na kolejne 20 lat.

 

bezOGRÓDEK o bioróżnorodności podczas Święta Piotrowa grafika
2023-07-28

bezOGRÓDEK o bioróżnorodności podczas Święta Piotrowa

O wspólnym tworzeniu ogrodu „przyjaznego” w Piotrowie...

Nowe pomniki przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym grafika
2023-07-28

Nowe pomniki przyrody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

 

W maju br. Gmina Miasta Sopotu ustanowiła dwa nowe pomniki przyrody, które zostały oznakowane urzędowymi tabliczkami przez pracowników Parku.

Monitoring liczebności kolonii rozrodczych nietoperzy  w PK ,,Dolina Słupi” grafika
2023-07-28

Monitoring liczebności kolonii rozrodczych nietoperzy w PK ,,Dolina Słupi”

Tegoroczną letnią kontrolę w PKDS przeprowadzono w drugiej połowie lipca. Łącznie skontrolowano około 400 ukryć: drewnianych, trocinobetonowych i styrobetonowych w kilku typach.